#Sever 1#Sever 2
Đến thăm nhà anh trai người em bị cắm sừng vì yếu sinh lý

Đến thăm nhà anh trai người em bị cắm sừng vì yếu sinh lý

0 0 votes

Nội dung phim

Hôm ấy thằng anh trai mình bảo mình đến chơi mình cũng đương nhiên là không từ chối lời mời đó rồi, nó muốn có được mình và đương nhiên là mình cũng muốn có được nó rồi, hai bên cùng có lợi mà tội đéo gì mà không làm chứ đúng không nào các bạn, và thực sự thì người anh trai này đã biết cắm vào đầu mình một cái sừng rất to và chính điều ấy khiến cho mình chẳng hề thoải mái một chút xíu nào cả, nó đã có mình mà còn đi ve vãn những đứa khác nữa thật sự đàn ông có phải là đứa nào cũng như nhau không nhỉ các bạn đấy là mình suy nghĩ như

Diễn viên tham gia phim

N/A