#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nhìn chị dâu mà lòng mình thèm muốn khao khát có được điều đó, nhưng theo các bạn mình có lên làm điều đó với chị ấy không theo các bạn mình có lên làm tình với chị ấy không mình thì mình rất thích nhưng không biết cái cảm giác đó của chị như nào chị ấy có muốn mình làm thế với chị ấy không nữa, mình nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều chắc là chị ấy cũng thích điều đó, nhưng không dám một lần tiến tới sợ chị ấy lại kêu mình thế này thế kia mà mình thì không phải loại người như thế mình cũng chẳng muốn làm như thế một chút nào ấy các bạn ạ đó là điều thực sự luôn

Diễn viên tham gia phim

N/A